Stichting de Panoven Meddo

Stichting de Panoven beheert Het Panhoes op de hoek van de Goossensweg en Giffelweg in Meddo. Het is een oude droogschuur van de steen- en pannenbakkerij De Giffel. De schuur is vroeger veel langer geweest.

Na de restauratie is er in het Panhoes een tentoonstelling ingericht van allerlei soorten dakpannen en overige elementen die op een dak behoren. Tevens zijn in het gebouw veel gereedschappen aanwezig, die zijn gebruikt om dakpannen te maken en er bestaat ook de mogelijkheid om te demonstreren hoe in het verleden een dakpan is gemaakt. 
Ook staat er een vormtafel waarmee uit leem dakpannen gevormd kunnen worden op de manier zoals dat eeuwen geleden ook gebeurde. Deze 'groene' dakpannen worden daarna in droogrekken te drogen gelegd alvorens gebakken te worden.
Geopend iedere derde dinsdag in mei t/m augustus van 13:00 - 16:00 uur.
Kijk voor meer informatie op: www.panovenmeddo.nl

Prices

  • Groepen vanaf: €10.00

Location