Doopsgezind Kerkje

Het kerkgebouw is eigendom van de geloofsgemeenschap Doopsgezinde gemeente.
Het doopsgezind kerkje is op verzoek te bezichtigen.

Location