Stichting Vlasoven te Veene

Visie en missie

De visie is om de vlasoven voor Winterswijk te behouden en dat aan volgende generaties het verhaal van vlas tot linnen kan worden verteld. In dit productieproces willen we de unieke vlasoven gebruiken om te tonen hoe het drogen met behulp van deze oven in zijn werk ging.

De missie van de Stichting Vlasoven te Veene is om een zo breed mogelijk publiek te bereiken om het verhaal van vlas tot linnen te vertellen en een doorkijk te geven naar de moderne toepassingen.

Organisatieplaatje van de Stichting Vlasoven te Veene

Om onze missie te bereiken hebben we gekozen voor een organisatievorm in projectvorm als het gaat over de te organiseren activiteiten. Afhankelijk van de aard en inhoud van de te organiseren activiteiten worden er partners gezocht om samen te werken.

Om de rod…

Visie en missie

De visie is om de vlasoven voor Winterswijk te behouden en dat aan volgende generaties het verhaal van vlas tot linnen kan worden verteld. In dit productieproces willen we de unieke vlasoven gebruiken om te tonen hoe het drogen met behulp van deze oven in zijn werk ging.

De missie van de Stichting Vlasoven te Veene is om een zo breed mogelijk publiek te bereiken om het verhaal van vlas tot linnen te vertellen en een doorkijk te geven naar de moderne toepassingen.

Organisatieplaatje van de Stichting Vlasoven te Veene

Om onze missie te bereiken hebben we gekozen voor een organisatievorm in projectvorm als het gaat over de te organiseren activiteiten. Afhankelijk van de aard en inhoud van de te organiseren activiteiten worden er partners gezocht om samen te werken.

Om de rode draad van onderhoud, beheer/techniek en activiteitenorganisatie volgens de statuten vast te houden zijn er drie werkgroepen ingesteld. De werkgroep onderhoud gaat na de verplaatsing van de plasoven de plek rondom de vlasoven schoon houden en pleegt groenonderhoud in samenwerking met de eigenaar. De werkgroep beheer/techniek is momenteel bezig om de verplaatsing van de vlasoven te realiseren met alle technische aspecten die daar bij horen. Als de vlasoven op de plek staat zal deze werkgroep de vlasoven bouwtechnisch onderhouden. Hiertoe wordt een meerjarenplan opgesteld om het object voor de volgende generaties te bewaren.

De werkgroep educatie initieert educatieve activiteiten voor een brede doelgroep van plaatselijke bevolking tot en met toeristen. Voor de verdere beschrijving kunt u hierna meer lezen.

De Stichting kent Vrienden die de Stichting Vlasoven te Veene financieel en/of door vrijwilligerswerk de Stichting ondersteunen. Daarnaast kunnen bedrijven en organisaties de Stichting ondersteunen in financiële en/of materiële steun.

Doelstellingen/ambities

De werkgroep wil het verhaal van vlas tot linnen op allerlei wijzen aan de diverse doelgroepen uitdragen.

 1. Op korte termijn wil de werkgroep een opening (Monumentendag 2021?) van de vlasoven organiseren waarin verdere ruchtbaarheid wordt gegeven aan de activiteiten rondom de vlasoven.

  Vorm: demo’s.

 2. Ontwikkeling van een wandel – en fietsroute rondom de textielgeschiedenis in dit gebied (van

  Bocholt (Duitsland) tot Winterswijk)

 3. Ontwikkeling van leermiddelen voor de bovenbouw van de basisscholen en de onderbouw van het

  voortgezet onderwijs.

 4. Op afgesproken tijden excursies c.q. demo’s organiseren i.s.m. bijv. de Achterhoekse Vlasspinners.

 5. Uitdragen dat de vorm van landbouw vroeger cyclisch was in relatie tot het onderwerp van vlas tot

  linnen en dat er modernere toepassingen van vlas zijn.

 6. De St.VtV. heeft de ambitie om op termijn een ruimte te scheppen voor ontvangst , tentoonstelling

  en overdekte demonstraties om het verhaal nog beter te kunnen vertellen.

Location