Boogie Woogie

Instituut voor Kunst en Cultuur.

Vanaf 1866 tot kort voor de W.O. II kent Winterswijk de zogenaamde muziekmeester, een door de gemeente aangestelde muziekleraar, die naast het geven van muzieklessen ook het orgel van de Hervormde Kerk bespeelt. Na de oorlog wordt er her en der aan huis les gegeven en zijn er ook twee muziekschoolstichtingen, maar deze beschikken niet over een eigen gebouw. In 1961 wordt de Stichting Algemene Winterswijkse Muziekschool geboren. De leiding is in handen van de heren J.W. Wiggers en J. te Hennepe. De gemeente speelt als subsidieverstrekker een belangrijke rol. Zij zorgt ook voor een vast onderkomen voor de stichting, het gebouw van de Dienst Gemeentewerken aan de Spoorstraat.

Rond de 800 leerlingen melde…

Instituut voor Kunst en Cultuur.

Vanaf 1866 tot kort voor de W.O. II kent Winterswijk de zogenaamde muziekmeester, een door de gemeente aangestelde muziekleraar, die naast het geven van muzieklessen ook het orgel van de Hervormde Kerk bespeelt. Na de oorlog wordt er her en der aan huis les gegeven en zijn er ook twee muziekschoolstichtingen, maar deze beschikken niet over een eigen gebouw. In 1961 wordt de Stichting Algemene Winterswijkse Muziekschool geboren. De leiding is in handen van de heren J.W. Wiggers en J. te Hennepe. De gemeente speelt als subsidieverstrekker een belangrijke rol. Zij zorgt ook voor een vast onderkomen voor de stichting, het gebouw van de Dienst Gemeentewerken aan de Spoorstraat.

Rond de 800 leerlingen melden zich en zo'n 20 leraren worden aangesteld. Al spoedig blijkt het gebouw aan de Spoorstraat te klein en worden plannen opgevat voor een nieuwbouw op de hoek Dingstraat-Roelvinkstraat. De nieuwe muziekschool, een ontwerp van de heren Schwenke en Bosch en een architectonisch hoogstandje voor zijn tijd, opent begin 1973 zijn deuren. In de daaropvolgende jaren sluiten de gemeenten Lichtenvoorde, Groenlo en Aalten zich aan bij de Winterswijkse Muziekschool. In 2000 wordt de naam van de muziekschool veranderd in Boogie Woogie (instituut voor kunst en cultuur). De nieuwe naam luidt ook een nieuwe periode in. Behalve met muziek wil Boogie Woogie (de naam refereert aan een muziekstijl én aan het bekende schilderij 'Victory Boogie Woogie' van oud-Winterswijker Piet Mondriaan) zich ook meer met andere muziekvormen zoals dans en theater gaan bezighouden.

Location