WBC Bouwgroep

Door nauw met de klant samen te werken, komen bij WBC Bouwgroep optimale bouwoplossingen met een hoog afwerkingsniveau tot stand. De specialistische bouwpartner heeft landelijk een sterke positie in maatwerkprojecten in de retail, utiliteitsbouw, industriebouw en hoogwaardige woningbouw. Succes door partnerschap!

Klant centraal
Klantgerichtheid en creativiteit kenmerken WBC Bouwgroep. Doordat klanten al in een vroegtijdig stadium beschikken over de specialistische, bouwkundige kennis en expertise van WBC, zijn ze verzekerd van een soepel bouwproces en blijven de kosten binnen de perken. WBC gaat geen uitdaging uit de weg en stelt de wens van de klant centraal. “We denken mee van ontwerp en planning tot ontwikkeling, financiering en realisatie”, aldus commercieel manager Jelle Hegeman. “Een goed lopend bouwproces valt en staat met een grondige voorbereiding, een strakke planning en een gedetailleerde kostenbewaking. En daar zijn onze vakspecialisten goed in.”

Mooie projecten
WBC…

Door nauw met de klant samen te werken, komen bij WBC Bouwgroep optimale bouwoplossingen met een hoog afwerkingsniveau tot stand. De specialistische bouwpartner heeft landelijk een sterke positie in maatwerkprojecten in de retail, utiliteitsbouw, industriebouw en hoogwaardige woningbouw. Succes door partnerschap!

Klant centraal
Klantgerichtheid en creativiteit kenmerken WBC Bouwgroep. Doordat klanten al in een vroegtijdig stadium beschikken over de specialistische, bouwkundige kennis en expertise van WBC, zijn ze verzekerd van een soepel bouwproces en blijven de kosten binnen de perken. WBC gaat geen uitdaging uit de weg en stelt de wens van de klant centraal. “We denken mee van ontwerp en planning tot ontwikkeling, financiering en realisatie”, aldus commercieel manager Jelle Hegeman. “Een goed lopend bouwproces valt en staat met een grondige voorbereiding, een strakke planning en een gedetailleerde kostenbewaking. En daar zijn onze vakspecialisten goed in.”

Mooie projecten
WBC Bouwgroep realiseert, transformeert en renoveert op een creatieve wijze (bedrijfs)huisvesting van perfecte kwaliteit met een bijzonder oog voor detail. Dit levert mooie projecten op zoals de verbouw en renovatie van Theater De Storm, het samenvoegen van drie panden tot Museum Villa Mondriaan in Winterswijk en de renovatie van de voormalige 14e-eeuwse dubbele watermolen Den Helder. Ook realiseerde het bedrijf in bouwcombinatie de nieuwbouw van school- en sportcomplex Gerrit Komrij College. In Duitsland heeft WBC al meer dan 40 jaar ervaring met bouwen. Dochterbedrijf HB Bau werkt samen met Duitse partijen of met Nederlanders die in Duitsland willen bouwen.

Excelleren
Het meedenken levert vaak verrassende, nieuwe perspectieven op. Hoewel WBC trots is op elk project, is het automobielmuseum in Den Haag een bijzondere. Jelle: “Dankzij een goede dialoog met de opdrachtgever is het project tegen minder kosten gerealiseerd dan geraamd. Door een gezamenlijke inkoop is er veel tijd, maar vooral veel geld bespaard. Hierdoor ontstond meer ruimte voor de verwerking van zeer hoogwaardige materialen. Ons doel is op basis van vertrouwen samen te werken en daarin te excelleren. We hebben een open mind, zijn transparant en voortdurend in beweging!”

Location